topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  06.05.2019

                   - - - - -

Arkiv Flagg0202

Arkiv

Her finner du enkelte innlegg/omtaler etter at nyhetens interesse er over:

Spennende helg på historisk grunn

asoksr

Da har vi hatt besøk av ei gruppe metallsøkere og fylkesarkeolog Anne K. Sandmo.
 
Tre lange dager trålet de jordene fra allmenningskaia, over Overgården og ned til Kvernsundet.
   
Bildet: Astrid Arnesen er arkeologistudent fra Bjarkøy, og fant med sitt unge, trenede øye denne steinøksa helt oppe i dagen i en åker.t

   Les mer om besøket i lokalavisa "Sverdslaget": 
   http://lokalavisa.net/avis.php?anavn=Sverdslaget

Kulturminnedagen 2013
  
Bjarkøy slekts- og historielag markerte årets kulturminnedag
Trudvang, onsdag 11.september.

Rammen for årets markering var “Kvinners stemmerett 100 år.”

Marit Eilertsen holdt et informativt foredrag der hun kom inn på ulike milepæler fram mot tiden da også kvinner fikk stemme - og videre mot nåtid..
Hun trakk dessuten fram flere markante kvinneskikkelser både lokalt og sentralt i kongeriket.

Alle frammøtte fikk kaffe og kanelsnurrer, mens foredragsholderen i tilegg fikk overrakt en velfortjent blomsterbukett som takk.

 

Kulturminnedagen_2013

Foto: Eilif Nordseth

Besøk fra Sør-Troms Museum

stmu_besok01R

Foto:
Astrid
Nergård

Den 4.april 2013 fikk Bjarkøy slekts- og historielag (bshl) besøk fra Sør-Troms Museum (stmu)
På bildet: Fv.Torstein Lanning (bshl), Lene Hansen (stmu), Frode Hansen (stmu), Willy Storvik (bshl), Einar Furu (bshl) og Rønnaug Benjaminsen (stmu).
 
 Vi ønsker dem velkommen tilbake!

 “Bjarkøy gjennom tusen år”

 

bjarkoy_gjennom_tusenarR

Bjarkøy kommune har overlatt restbeholdningen av “Bjarkøy gjennom tusen år” til slekts- og historielaget (BSHL).
Boka kan nå fås kjøpt ved henvendelse til laget. Du kan bruke kontaktskjemaet vårt - eller  telefon til leder: 975 07 855

Pris kr. 200,- pluss kostnader ved forsendelse.

Bjarkøy slekts- og histoirelag takker Bjarkøy kommune for bøkene!

Mer å lese under “Aktuelt

 - Årbøker - tidl. utgaver -

arbok2008RFF02
arbok2004RFF02

Årbøkene 2004 og 2008

Vi har noen av årbøkene 2004 og 2008 på lager.

Mer om årbøkene finner du på siden “Årbøker”.

Årbøkene kan kjøpes på butikken på Bjarkøy.
Du kan også henvende deg til leder,
e-post: leder@bshl.no eller telefon: 975 07 855 -
så får du bøkene tilsendt. Bruk gjerne Kontaktskjemaet.

   Verkstedindustri-historie lokalt

 

IMG_0031RR

Leder Astrid Nergård takker Frode Bygdnes og overrekker en Tore Hund pin som “bevis” på besøket.

Foto: Eilif Nordseth

På medlemsmøtet onsdag
17.oktober 2012 fikk BSHL
besøk av Frode Bygdnes, Harstad.

Bygdnes delte med de frammøtte fra sine tanker
og kunnskaper om hovedtemaet for møtet:
 
“Verkstedindustri-historie
lokalt - og omlandets
betydning”.

Det ble også rom for en
positiv prat over kaffebordene
- til vafler og kanelsnurrer mm.
 

WP_000072RS

Foto: Astrid Nergård

Byggearbeidene på Naustet nærmer seg sluttføring - om ikke så altfor lenge.
Som seg ‘hør og bør’ var arbeiderne som har stått for byggingen invitert til en liten sammenkomst i lag med styret  og andre tillitsvalgte - på Trudvang 7.mars.
Snitter og kaker smakte godt. .
.

Mer på Naustsida . .

arbok1990Rr
arbok1990bakRr

Årbok for Bjarkøy 1990:
Utgitt av Bjarkøy kommune

Redaksjonsgruppe:
Ragnhild Osen
John-Erik Kristiansen
Einar Furu
Heidi Seilfaldet

              Mer å lese her . . .

Arbeidet med naustet
går sin gang.

P1020041RR

Tauverk skiftes. Flere bilder og mer omtale på naustsidene.

Filmen_Intothewhite

Fra Landslaget for lokalhistorie

har vi fått tilsendt informasjon om filmen

INTO THE WHITE av Petter Næss.

Filmen omhandler et stykke historie fra tidlig i  andre verdenskrig - dog  ikke i vårt nærområde.

Filmen har premiere 9. mars, og her er lenke til trailer: INTO THE WHITE

Berlin2R

Fjernsynstårnet på Alexanderplatz. Hotellet Park Inn Radisson i forgrunnen.
Foto: V. Jakobsen   


Troms Historielag
inviterer til kulturminnevandring

  Historiske Berlin
 
27.juni til 2.juli 2012

 

Flere opplysninger finner du her: Tur til Berlin

Påmeldingsskjema finner du her . . .

Frist for påmelding: 15.mars 2012

Årsmøtet 2012, 2.februar:

Astrid Nergård fikk fornyet tillit og fortsetter som leder

astridNe

Astrid Nergård

Med seg i styret får hun:

Willy Storvik, sekretær (gjenv.)
Kjell Eidnes, kasserer (ikke på valg)
Einar Furu, styremedlem (ikke på valg)
Randi Westnes Jørgensen, styremedlem (ny)

Komplett liste over tillitsvalgte etter årsmøtet 2012 finner du under ‘Om foreningen’.

 Kulturminnedager 2012

 

.Vårt bidrag til årets kulturminnedager onsdag 5.september fikk
stor oppslutning. Hele 33 personer deltok.

Først var det omvisning i det nye store naustet -
Bjarkøy Båtmuseum - og deretter “treff” på Trudvang.

Hoveddelen der var Sven-Erik Eriksen sin fortelling om Trudvang som møtested opp gjennom årene - med tekst og bilder. Det ble en interessant gjennomgang som fortalte oss om både tilblivelse, oppjekking, påbygging og påbegynty riiving.

Komitéen hadde sørget for kaffe og kaker til praten rundt småbordene.

Leder Astrid Nergård overrakte så blomster med takk til de som hadde bidratt til at Bjarkøy Båtmuseum var blitt en realitet.


               Mer fra omvisningen i Båtmuseet finner du her > >
 

Hvem, hva, hvor?

Pa_UndomshusetReMini

Etterlysing 01:

Noen som kan hjelpe ?

Se slekt

Fra det gamle album_0020RR
BildeinfoJHR

Etterlysing 02:

Jørn Heløe spør om dette bildet ?

Se “Slekt”-siden

Etterlysing 03:

Jørn Heløe spør om dette bildet ?

Se “Slekt”-siden

ToreHundPin

BSHL har fått hand om et antall
Tore Hund ‘pins’.

Denne kan du få kjøpe for kr. 150,-  
pr. stk - om du besøker, eller har
besøkt Bjarkøy.

               Bruk Kontaktskjemaet.

Etter siste årsmøte (2013) har
Troms Historielag dette styret:

Elin Myhre, leder  (Sørreisa HL)
Arnhild Lindholm   (Balsfjord HL)
Eilif Nordseth      (Bjarkøy SHL)
Jonny Nutti          (Spansdalen HL)
Frode Bygdnes      (Harstad HL)

Vararepr.:
Oddlaug Lakseide  (Målselv HL)
Robert Nygård      (Kvæfjord HL)
Per Hauglid            (Salangen HL)

 Innredning av Bjarkøy Båtmuseum

 

IMG_0450Rrr

Foto: Eilif Nordseth

Stornaustet skal nå innredes. Mandag 6.mai møttes ‘innredningskomitéen’ for å legge planene for arbeidet som skal utføres på dugnad under ledelse av komiteén.

Komitéen inviterte til StartDUGNAD onsdag 22.mai.
 

 Informasjon til medlemmene . . .

 


Utskrift fra styremøte 06.05.13. Vedtak angående henvendelse av
11.04.13  fra Troms Fylkes Kulturetat om ryddehjelp i fredede kulturområder på  Bjarkøy.

Følgende ble vedtatt i sak 1:
“BSHL stiller seg positivt til at det blir ryddet i angjeldende  områder. Laget kan imidlertid ikke forplikte sine medlemmer til å delta. Laget  kan derimot oppfordre sine medlemmer til enkeltvis å melde sin interesse overfor kulturetaten i Troms. BSHL vil rette denne oppfordringen gjennom  vår nettside på Internett.

Vår stedlige kontakt er Einar Furu, Bjarkøy.”

Mvh BSHL

Willy Storvik
sekr.

 

WP_000503RR

Foto: Astrid Nergård

Rigging på gang i “Bjarkøy båtmuseum” . . .!

NyhetsbrevST-MUr

Bilde fra
nyhets-brevet.

Sør-Troms Museum ønsker i et nylig nyhetsbrev god jul med orientering om
“Boklansering” og
“Tradisjonell julemarkering” 20.des..

Nærmere info i nyhetsbrevet!

Kulturminnedagen . . .
   
Vi inviterer til nok en hyggelig aften i regi av Bjarkøy slekts- og historielag,
mandag 21.september.
 
Denne gangen er det Svein Torgersen (født og oppvokst på Rødsand,- nå bosatt i Kvæfjord) som skal holde foredrag om utværrans storhetstid,- vekst og  fall.

Med seg har han et betraktelig antall bilder og gode historier, både her i fra Andfjorden og andre steder.

Dette foredraget har blitt tatt godt i mot andre steder,- og vi anbefaler alle som har mulighet til å få med seg dette!

Det serveres kaffe og kaker.
ALLE er hjertelig velkomne!

Klikk denne lenken for mer informasjon . . .

 - Årbok 2012 for Bjarkøy -

 

Aarbok2012_forsideR

Mer info: ÅRBØKER

Korrigeringer:  HER >>>

Vi har flere eksemplarer av Årboka på lager - og den kan fortsatt fås kjøpt her:
 
* Nærbutikken på Bjarkøy
* Bokhandel, Bertheus-senteret
* Henvendelse til laget.

 
Ved henvendelse til laget kan du bruke
kontaktskjemaet vårt - eller  telefon til
leder: 975 07 855, ev. e-post: leder@bshl.no
 
Pris kr. 150,- .

 “Vi hadde utedo og vedskjå”

 

IMG_0034RR

Ny bok fra
TROMS HISTORIELAG:

Om barneår i Troms i
perioden 1910-1940.
 
152 sider med tekst og
bilder.
Flere bilder fra Bjarkøy (fra
BSHL si bildesamling).
 
Mer informasjon her > >

Boka fås kjøpt bl.a. på Nærbutikken på Bjarkøy og hos Bjarkøy slekts- og historielag, ved henvendelse til leder,
e-post: leder@bshl.no eller telefon 975 07 855 - eller
                                                    Kontaktskjemaet vårt.

Pris: Kr. 200,-

Begeistringsmøte

BEGESTRINGSMØTEdes15_bilde
BEGESTRINGSMØTEdes15_hvor
BEGESTRINGSMOTEdes15_Page_tekstdel

Utfyllende informasjon finner vi nederst på undersida “Vikingskipet”.

Vikingturen torsdag 29.mai 2014.
                                -    -    -  

Omtale og bilder finner du ved å klikke på bildet her eller VIKINGTUR.
 

 

 “Bjarkøy Bygdebok”. . .

bygdebokR

Bjarkøy kommune overlot restbeholdningen av “Bjarkøy Bygdebok” til Slekts- og historielaget (BSHL).
Boka kan nå fås kjøpt ved henvendelse til laget. Du kan bruke kontaktskjemaet vårt - eller 
telefon til leder: 975 07 855

Pris kr. 200,- pluss kostnader ved forsendelse

Bjarkøy slekts- og histoirelag takker Bjarkøy kommune for bøkene!

Mer å lese under “Aktuelt

Fredseminar:

Fredssem_flyer

Troms historielag arrangerer i tiden
                           fredag 8. - søndag 10.mai 2015

Fredseminar i anledning av at det i år er 70 år siden andre verdenskrig var over.

Flere opplysninger og
påmeldingsskjema: http://www.tromshistorielag.no

Bjarkøydagan-PP-sideRRRR
Bjarkoydagan-ordforerRR

  Fullstendig program finner du ved å følge lenken til “Bjarkøydagan 2015”.

 

   Dugnadsgjengen står på i stornaustet

kaiRR trappRR

    Arbeidet med innredninga i stornaustet går sin gang.

   
Et klikk på et av bildene viser veien til større bilder og mer omtale.

MedlMote20160411R

  Medlemsmøte mandag 11.april

Klikk på pakaten over, og få den i stor størrelse!

Medlemsmøtet 17.august 2015:

Styret i BSHL ønsker å takke Magnar Horsevik for at han tok turen til Bjarkøy med sitt kåseri fra/om krigen og gjenoppbygginga av Nord-Troms og Finnmark. Vi takker også for at han lot oss filme denne seansen.

Magnar er en utømmelig kilde av historier, og vi håper å kunne invitere ham tilbake ved en senere anledning.

Oppmøtet var godt. 25 medlemmer hadde tatt veien til Trudvang og de ble belønnet med gode historier, kaffe og kaker.

Neste mann ut,- i forbindelse med Kulturminnedagene 2015 - er Svein Torgersen (fra Rødsand på Senja, nå bosatt i Kvæfjord).
Han skal holde et foredrag om utværran i Andfjorden i slutten av September. Dette er et foredrag som har blitt tatt varmt imot andre steder, og vi håper på godt oppmøte.
Nærmere informasjon kommer.

  Årbok for Bjarkøy 2014

                                                                   

Ârbok for Bjarkøy 2014 kan kjøpes i butikken på Bjarkøy, hos Notabene bokhandel (i Bertheussenteret), Norli bokhandel (i  Bysenteret) og selvfølgelig hos oss. Boka koster kr. 200,- i utsalg, og bestiller du den hos oss kommer portoutgifter i tillegg.

2014_Forsidebilde_komplettR

Mer om denne boka finner du her . .

2014-boka handler om utreise og eventyrlyst, og om havet som arbeidsplass og ferdselsvei.

Men også om stellet av kretturan på båsen og arbeidet med åkerlappene mellom knausene.

I 18 artikler framstilles Bjarkøy i dag og slik det en gang var.

Årsmøtet 2015, 19.januar:

May-Britt Storvik  ble valgt til ny leder

MayBr2

May-Britt Storvik

Med seg i styret får hun:
 
Willy Storvik
Kjell Eidnes
Randi W. Jørgensen
Einar Furu

Komplett liste over tillitsvalgte etter årsmøtet 2015 finner du under
                              Om foreningen

Minneinnsamlingen “Mange stemmer fra levde liv” . . .

minneinnsamling

Er du født før 1950, eller kjenner noen som er det?
Da bør du ta en titt på Minneinnsamlingen som
DIS-Norge i samarbeid med Landslaget for Lokalhistorie startet høsten 2012.

Nærmere informasjon finner du blant annet

her: Minneinnsamlingen - info.ark og

her: DIS-Norge - Minneinnsamlingen samt i

brosjyren til venstre (bildet har lenke til innholdet)

Ny FRIST: 31.desember 2015

 

Bjarkøy-kalenderen 2017

2017_forsideR

Bjarkøy-kalenderen 2017 er kommet fra trykkeriet - det er tid for å sikre seg ett eller eksemplarer.

Mer om kalenderen finner du på
kalendersiden.

Medlemmene fikk 1 eks. av kalenderen tilsendt sammen med sommernummeret av Medlemsbladet.
Kalenderen kan kjøpes ved henvendelse
til laget.  Du kan bruke kontaktskjemaet vårt - eller sende e-post til
kasserer: kjelleidnes@hotmail.com.

Testlenke

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2018 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved