topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  29.09.2018

                   - - - - -

Tillitsvalgte Flagg0202

Bjarkøy historielag

Tillitsvalgte etter årsmøtet 13.02.2018:

 

Verv:

Navn:                           

Periode:

E-post:

Styret:

Leder

 Bjørn-Eirik Johannessen

 


2017-2018
 

E-post leder


Nestleder
 

 Steinar Jakobsen

 

2 år

 

Sekretær

Eddmar Osvoll

 


2 år
 

 

Kasserer

 Kjell Eidnes

 

2017-2018

E-post kasserer

Styremedlem

 Einar Furu

 

2 år

 

Varamedlem

 Torstein Lanning

 

2 år

 

 

Nettredaktør:

 

 Eilif Nordseth

 

1 år

E-post nettredaktør

Kalenderkomité:

 

 Unni Worum

 

 2 år

 

 

 Walter Eilertsen

 

 2 år

 

 

 Gunhild Gabrielsen

 

2 år

 

Medlemsbladet:

 

 Einar Furu

 

 1 år

E-post Medlemsbladet

Tilsynsansvarlig Bjarkøy båtmuseum:

 

Einar Åge Hanssen

 

1 årr

 

 

Per Tore Johnsen

 

1 år

 

 

Torstein Lanning

 

1 år

 

 

 

 

 

 

Bilde-, kart- og litteraturanvarlig::

 

Eddmar Osvoll

 

1 år

 

 

Judith E Nilsen

 

1 år

 

 

Torstein Lanning

 

1 år

 

Huskomité for Trudvang (en repr. fra BSHL):

 

Roald Borgen

 

1 år

 

Vara:

Irene Brattfjell

 

1 år

 

 

 

 

 

 

Revisor:

 

Helen Jacobsen

 

2 år

 

 

Berit Arnesen

 

2 år

 

 

 

 

 

 

Valgkomité:

 

Øyvind Worum

1 år

1 år

 

 

Torstein Lanning

1 år

1 år

 

 

 

 

 

 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2018 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved