topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  08.04.2017

                   - - - - -

Tillitsvalgte Flagg0202

Bjarkøy slekts- og  historielag

Tillitsvalgte etter årsmøtet 06.02.2017:

 

Verv:

Navn:                           

Periode:

E-post:

Styret:

Leder

 Bjørn-Eirik Johannessen

 


2017-2018
 

E-post leder

 

Nestleder

 

 May-Britt Storvik

MayBr2

2017-2018

 

Sekretær

Eddmar Osvoll

 EddmarOsvollR


2017-2018
 

 

Kasserer

 Kjell Eidnes

  IMG_0450RAR

2017-2018

E-post kasserer

Styremedlem

 Randi W. Jørgensen

 RWJr

2017-2018

 

Styremedlem

 Einar Furu

  FuruR

2017-2018

E-post styremedlem

Varamedlem

 Øyvind Worum

 

2017-2018

 

 

Nettredaktør:

 

 Eilif Nordseth

 

2017-2018

E-post nettredaktør

Årbokkomité:

 

 Einar Furu

 

2017-2018

E-post

 

 Unni Worum

 

2017-2018

 

 

 Willy Storvik

 

2017-2018

E-post

 

Øystein Omar Aas

 

2017-2018

 

Kalenderkomité:

 

 Gunnhild Gabrielsen

 

    2017

 

 

 Walter Eilertsen

 

    2017

 

 

 Torstein Lanning

 

    2017

 

Medlemsbladet:

 

 Einar Furu

 

   2017

E-post Medlemsbladet

Bildeansvarlig:

 

Rasmus Bendiksen

 

   2017

E-post bildeansvarlig

Huskomité for Trudvang (en repr. fra BSHL:

 

Bjørn-Eirik Johannesen

 

   2017

 

                Vara:

Torstein Lanning

 

   2017

 

Revisor:

 

 Gerd Eidisen

 

2016-2018

 

 

 Arne Kaspersen

 

2016-2018

 

 

 

 

 

 

Valgkomité:

 

Øyvind Worum

 

    2017

 

 

Torstein Lanning

 

    2017

 

 

 

 

 

 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2017 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved