topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  16.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Bjarkøy Bygdebok

Bjarkøy bygdebok

Av Jens L Jenssen
Bind 1 og 2
1947/1948

Bjarkøy bygdebok (av Jens L Jenssen) kom 1947/ 48 i to bind. Bind 1 har undertittel: ‘Inntil 1850-årene’ og er historiedelen. Bind 2 har undertittel: ‘Personalhistorie’ og gir oss oversikt over innbyggere i kommunen. Begge de opprinnelige utgivelsene er for lengst utsolgt.

Bind 2 er senere trykket i nytt opplag, og eksemplarer av dette bindet kan ennå fås kjøpt hos Bjarkøy slekts- og historielag.
Bind 1 er etter det en kjenner til ikke kommet i nytt tilgjengelig opplag. Etter flere henvendelser knyttet til innholdet i bind 1, vil vi her på nettsida forsøke å gjengi enkelte artikler/kapitler.

Den første delen vi prøver oss med har overskriften: Bjarkøy’s tilblivelseshistorie (<-- Klikk)

Del to vi tar med her har som overskrift: Den første bosetning i Bjarkøy

Del tre som vi gjengir her har overskriften: Oldfunn innen Bjarkøy herred

Del fire gjengitt her:  Tore Hund

Del fem gjengitt her:  Ølve på Egg drepes

Del seks gjengitt her:  Asbjørn Selsbane

Del sju gjengitt her:  Asbjørn Selsbanes drap og gravøl

Del åtte gjengitt her:  Tore Hunds Bjarmelandsferd

Del ni gjengitt her:  Tore Hund og Finn Arnesson
 

 

 “Bjarkøy Bygdebok”. . .

bygdebokR

Bjarkøy kommune har overlatt restbeholdningen av “Bjarkøy Bygdebok” til slekts- og historielaget (BSHL).
Boka kan nå fås kjøpt ved henvendelse til laget. Du kan bruke kontaktskjemaet vårt - eller 
telefon til leder: 979 64 750

Pris kr. 200,- pluss kostnader ved forsendelse

Bjarkøy slekts- og histoirelag takker Bjarkøy kommune for bøkene!

Mer å lese under “Aktuelt

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved