topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  29.09.2018

                   - - - - -

Bildegalleri Flagg0202

Bildegalleri

Bildesamlingen vår på nett vokser stadig.  Vi har nå rundt 3600 bilder i bildegalleriet som er koblet opp mot nettsida her.

Den siste store tilvektsen står Kåre Eivind Hansen for. 
Han har latt Bjarkøy slekts- og historielag få høve til å bruke og vise store deler av si samling av bilder hovedsaklig med tilkytning til Meløyvær.
Vi retter en stor takk til Kåre Eivind for bidraget! Du kan ta en titt på “Meløyvær-bildene” i del 2 av bildegalleriet.

Ellers er det nå noen nye bilder også i del 1, i de to siste albumdelene (nr. 27 og 28). Her kan vi bl.a. takke både
Åse Slagstad og Jarl-Villy Kristiansen for bilder.

Et klikk på oversiktsbildene viser oss  resten av bildene i delen.

Du kan søke etter bestemte bilder ved å bruke søkemuligheten nederst på Startsiden. Merk da av for søk på “Bshl.no”.

Det store antallet har medført at det forekommer noen dubletter i samlingen, fra ulike kilder.


    Til BILDESAMLINGEN:

    * Del 1 (Bilder nr.  01 >> 1323 - Diverse)
    * Del 2 (Bilder nr. 2001 >> 4300 - “Meløyvær-bilder”)
     

* Etter uttrykt ønske fra opprinnelig bildeeier / -motiv er   
   bildesamlingens del 2 nå  redusert med noen eksemplarer,  Følgelig vil
   du komme over hull i nummerrekken.

Har du gamle bilder som du kan tenke deg å overlate til Bjarkøy slekts- og historielag, blir vi glade om du tar kontakt med oss.
Det er stadig ønskelig med flere bilder til kalendere, årbøker mm. - eller om ikke annet enn til lagets bildegalleri. På den måten får jo flere gleden av bildene, samtidig som de blir tatt vare på for årene framover.
Ta i tilfelle kontakt med bildeansvarlig eller en annen i styret.
Bruk gjerne e-post til Bildeansvarlig eller kontaktskjemaet.

Hvem / Hva / Hvor:

På noen av bildene er det mange personer, og det kan bli vanskelig å få plass til navnene direkte i albumet.
Lenker til noen navneoversikter kan derfor bli å finne her, med henvisning til tilhørende bilde:

Bilde 126: Konfirmasjon, navn (kladd) ligger her: Personer på bildet.
Bilde 316: Sommeren 1930, navn (kladd) ligger her: Personer på bildet.
Bilde 614: Konfirmasjon 1933, navn ligger her: Personer på bildet.
Bilde 695: Dobbeltbryllup 1913, navn ligger her: Personer,  del 1 - del 2.
Bilde 702: Konfirmasjon 1927, navn ligger her: Personer på bildet.
Bilde 1231: Konfirmasjon 1916, navn finner du her: Navneliste
 

Dersom du ved gjennomsyn av bildesamlingen ser at du innehar opplysninger som kan forbedre informasjonen i tilknytning til et eller flere av bildene - er det positivt om du informerer oss om det!
Bruk gjerne e-post til Bildeansvarlig eller kontaktskjemaet.

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2018 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved