topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  12.04.2015

                   - - - - -

Aktiviteter Flagg0202
topyellow1002

Aktiviteter 2014:

 1. Årsmøte 20. januar

 2. Styremøte 3. februar hvor det ble satt opp en foreløpig plan for året.
     Denne vil justeres og fylles ut etterhvert, og er slik:

 3. Medlemsblad, månedsskiftet mars/april.

 4. Medlemsmøte mars: Nina Dons-Hansen fra IMELLA-prosjektet forteller om
     prosjektets utvikling.

 5. Styremøte mars hvor en hovedsak vil bli båtnaustet.

 6. April/mai: Besøk av arkeologer fra fylket som sammen med medlemmer fra oss
     og Nord- norsk metallsøkerforbund planlegger å gå rundt i Øvergården på
     leiting etter gamle skatter.

 7. Siste helga i mai får vi besøk fra Troms historielag. Det vil bli en guidet tur
     rundt
på øya med bespisning på Trudvang.    Bilder fra besøket: -->> Her.

 8. Medlemsblad, slutten av mai.

 9. Medlemstur. En gang på sommeren eller tidlig høst. Tur til Sør-Senja, gamle 
     koloniområder. Turen utredes av styret og er ikke endelig avgjort.

10. Kulturminnedagene vil i 2014 foregå i perioden lørdag 13. september til
      søndag 21. september. Styret vurderer aktiviteter i forbindelse med disse.

11. Årboka. Det arbeides med årboka og den planlegges trykket i oktober, ferdig
     medio november.

12. Kalenderen 2015 planlegges også ferdig fra trykkeriet medio november.

13. Medlemsbladets julenummer må selvfølgelig komme i desember.

Medlemmene er selvsagt velkommen med innspill/forslag.

Årbok og medlemsblad er et løft for et lite lag som vårt. Vi ber alle dere medlemmer være med å hjelpe oss med disse. Har du idéer, forslag, eller vet om andre som kan ha noe på lur?

Medlemsbladet tar i mot alle skriverier, korte og lange.

 

Aktiviteter 2013:

Her vil du finne oversikt over det som lå i lagets planer 2013:

Møter / Arrangementer:

Januar:    - Årsmøte 2013

Februar:  - Dugnadsmøte
                 - Trykkig av medlemsblad nr. 1/2013

Mars:      - Besøk fra Sør-Troms Museum (8.mars)
                - Årsmøte Troms Historielag (9.- 10.mars)

April/Mai: - Besøk fra Harstad historielag
                   - Oppstart dugnad Båtmuseum

Juni:        - Medlemsblad nr.2/2013
                - Bjarkøy-kalenderen 2014 
                - St. Hans: Arrangement i Gammelhamn -
                   i og utenfor Båtmuséet.
                - Bjarkøydagan 26. - 30.juni (Arr. Trudvangs drivere)

Juli/August: - Forberedelser kulturminnedagen i september

vikingturR    Reisebrosjyre > her        
U t s a t t

    Plakat > her                TIL VÅREN 2014

    Påmeldingsskjema > her

 


September:  - Kulturminnedagen
                               onsdag 11.september, Trudvang kl. 19:00

Oktober/November: - Medlemsmøte
mandag 14.oktober:
                                      Hovedtema: Veien videre . . . . hva og
                                      hvordan ?
                                      Styret ønsker “bestilling” fra medlemmene
                                      på hva BSHL bør prioritere å arbeide med
                                      i tida framover.
                                                                                         
                                                                                              - - - - - - -

                                 -> Medlemsmøte mandag 4.november, kl.18:00.
                                      Hovedtema: Slektsforskning
                                      Nettredaktør Eilif Nordseth forteller fra sine
                                      erfaringer så langt - og gir tips om bruk av
                                      Internett i slektsforskningen samt valg av
                                      PC-programvare for registrering og lagring av

                                      slektsopplysninger.
                                      Ta gjerne med egen PC for egne forsøk. For å
                                       kunne koble seg til Internett er vi avhengig av
                                       mobilt bredband. (Det kan også bli behov for
                                       skøyteledning med forgreining.)

Desember: - Medlemsblad nr. 3
                   - Juletrefest ?  

- - - - -

Møter i styret og utvalg/grupper er ikke lagt inn i oversikten.


       
 

 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2015 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved