topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 2010

Medlemsbladet

2010 nr. 1, årg. 16

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

Einar Furu

3

Lederens spalte

Astrid Nergård

5

Årsmøte BSHL 05.02.2010

Willy Storvik

6

Medlemsmøte BSHL 05.02.2010

Willy Storvik

8

Årsberetning BSHL 2009

Rasmus Bendiksen

9

Årsregnskap BSHL 2009

Kjell Eidnes

10

Varmesteinen

Einar Furu

11

I vinterlandet: Snøplogen

Fra L.A.Edvardsen: “Nytt fra Bjarkøy” 5.mars 1958

12

Sjøsykens kvaler

Willy Storvik

16

Tru og tradisjon

 

17

Då bjørneskyttaren og bjørnen møttest på Grytøya

Sagn nedtegnet av Edvard Ruud

20

Nord

Rolf Jacobsen, fra diktsamlingen Nattåpnet (1985)

22

På Harstadtur med M/S Grytøy

Fra L.A.Edvardsen: “Nytt fra Bjarkøy” 12.mars 1958

23

Nu snart så kan vi reise . . .

Ei revyvise fra 1950-årene

25

Ordtak

 

26

Dokument fra trange tider

 

28

Bør skolen ha telefon?

Fra L.A.Edvardsen: “Nytt fra Bjarkøy” april 1958

29

Engelskundervisning på 1950-tallet

Fra L.A.Edvardsen: “Nytt fra Bjarkøy” 12.april 1958

30

Nytt fra feltet: Storsildfisket

Fra L.A.Edvardsen: “Nytt fra Bjarkøy” 12.mars 1958

31

Kryssord

 

32

Medlemmer (Pr 20.03.2010)

 

37

Båten  M/K “Aksel”  T 6 BK

Illustrasjon: Per Tore Johnsen

42

Mbl_2010-1

Forsida:
Gamle naust i Vika

Illustrasjon:
Per Tore Johnsen

I redaksjonen:
Einar Furu

Medlemsbladet

2010 nr. 2, årg. 16

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

Einar Furu

3

Lederens spalte

Astrid Nergård

5

April-dagene i 1940

Johan Bertling

6

Da okkupantene inntok øya

Johan Bertling

8

“Berre koking . . . “

Etter Hans Eidnes

11

Frk Mikalsen

Astrid Nergård

12

Buskap

 

15

Matematikk og livsfilosofi

 

16

Farlig seilas (dikt)

Einar Osen

17

Smaksprøver fra Bjarkøy Ungdomslags protokoller

Sven-Erik Eriksen

18

Kvinnfolkan i år, og mannfolkan i fjor

 

23

Sangaften på “Trudvang”

Fra L.A.Edvardsen: “Nytt fra Bjarkøy” 26.april 1958

24

Å vokse opp på Bjarkøy

Kari Nesset

26

“Hva skjules i Bjarkøys jord”

H.E.Lund, Konservator, Stavanger

32

Tore Hund-tradisjonen

Hans Eidnes

34

Sånn sa dem det . . .

 

35

Kryssord

 

36

Medlemmer (Pr 01.06.2010)

 

42

Båten - M/K ‘Hildring’ - T 14 BK

Illustrasjon: Per Tore Johnsen

46

Mbl_2010-2

Illustrasjon:
Per Tore Johnsen

I redaksjonen:
Einar Furu

Medlemsbladet

2010 nr. 3, årg. 16

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

Einar Furu

3

Lederen

Astrid Nergård

5

“Ka du trur når det blir jul!”

Solveig Eidnes Moursund

7

Havets sølv

Kåre Eilertsen

16

Miijddag

Arvid Hanssen

21

Huldra i alteret

Hans Eidnes

22

Farvel med Litago

 

22

Smaksprøver fra Bjarkøy ungdomslags protokoller nr 2

Sven-Erik Eriksen

23

Tel Sandsøya på fest

 

29

Ho Isak-Hanna i Hamn

Astrid Nergård

30

God engelsk krydderkake

 

31

Fra fellesskap til selvstyre

Einar Furu

32

Hvem skal skysse presten

Einar Furu

36

Når det stunder mot jul

 

37

Jekter

Williy Storvik

38

Nord-norsk blues - i mørtna

Sølvik Ytterstad

40

Bygdebrev fra Bjarkøy kommune

 

42

Kryssord

 

47

Medlemmer (Pr 06.2010)

 

51

Båten - motorskøyta ‘Selfjord’

Illustrasjon: Per Tore Johnsen

54

Medlbl3-10

Forsida:
Nergårdshamn

Illustrasjon:
Per Tore Johnsen

I redaksjonen:
Einar Furu


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved