topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 2006

Medlemsbladet

2006 nr. 1, årg. 12

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

 

2

Lederen

Rasmus Bendiksen

4

Kjødetsl lyst  og tingets dom

Einar Furu

5

Bjarkøydagbok

Johannes Volle

8

Årsmøtereferat

Willy Storvik

18

Regnskap

Kjell Eidnes

21

Ord og uttrykk fra Bjarkøy

Willy Storvik

22

Båtregisteret

Rasmus Bendiksen

24

Påskekryssord 2006

 

30

Karen Dorthea Blix’ etterkommere

Åse Hansen

35

Medlemmer (Pr 01.12.2005)

 

42

Lottehuset

Marianne Eriksen

44

Båten - ‘M/S Dyrøy II’

 

49

Medlbl1-06r

Forsida:
Lottehuset

Illustrasjon:
Per Tore Johnsen

I redaksjonen:
Per Tore Johnsen
Øystein Omar Aas

Medlemsbladet

2006 nr. 2, årg. 12

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

 

2

Lederens side

Rasmus Bendiksen

4

Slik bodde de den gang . . .

Einar Furu

5

Da Bjarkøy hadde egen avis . . .

Willy Storvik

8

Håløygminne

Øystein Omar Aas

11

Båtregisteret  (forts.)

Rasmus Bendiksen

12

Bordsanger ved Bjarkøy mannskors kaffekveld den 7.april 1945

Jon Arnesen

18

Å male med ord  (dikt)

Greta Bendiksen

21

Myreng 15/15

Jon Arnesen

23

Karen Dorthea Blix’ etterkommere

Åse Hansen

35

Sommerkryssordet

 

45

Medlemmer (Pr 01.07.2006)

 

49

Båten - ‘D/S Tromsø’

 

51

Mbl_2006-2

Forsida:
Myrenggården

Illustrasjon:
Per Tore Johnsen

I redaksjonen:
Per Tore Johnsen
Øystein Omar Aas

Medlemsbladet

2006 nr. 3, årg. 12

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

 

2

Lederens side

Rasmus Bendiksen

4

“De unges forbund” Da ungdommen samlet seg

Einar Furu

5

Frå Meløyvær i Bjarkøy

Sverre Meløe

11

Trudvang

Sven-Erik Eriksen

14

Og så var det været

 

21

Jordmor Elise Erntsen

Rasmus Bendiksen

22

Håleygir  -  Hålogaland

Inger Storli

26

Anmeldelse av fiskefarkoster til registrering

Rasmus Bendiksen

35

Julekryss 2006

 

42

Lesernes sider

 

46

Karen Dorthea Blix’ etterkommere

Åse Hansen

48

Medlemmer (Pr 01.12.2006)

 

42

Båten - ‘Lavangen’

Per Tore Johnsen

49

Mbl_2006-3

Forsida:
Trudvang

Illustrasjon:
Per Tore Johnsen

I redaksjonen:
Øystein Omar Aas


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved