topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 2003

Medlemsbladet

2003 nr. 1, årg. 10

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

Portretter fra et århundre

Einar Furu

4

Noen strøtanker om å gi (dikt)

Ukjent

7

Kasjett-diktet

Tormod Johansen

8

Glimt fra min barndom på Bjarkøy (Forts)

Aslaug Jermoson

9

“Slektsen Rist”

 

17

Kveitfisket og 17.mai-feiring

 

23

Fra Dønnesfjord til Sand; Kathrine

Åse Edvarda Hansen

19

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts.)

Rasmus Bendiksen

27

Årsmelding 2002 BSHL

Rasmus Bendiksen

31

Protokoll fra årsmøtet 12.03.2003

Willy Storvik

32

Årsregnskap 2002 BSHL

 

33

Medlemsliste pr 01.04.2003

 

34

Mbl_2003-1

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen

Medlemsbladet

2003 nr. 2, årg. 10

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

Dette hendte i Bjarkøy kommune

Johan Bertling

4

Kystkvinnen

Torbjørn Nilsen

8

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts.)

Rasmus Bendiksen

13

Slekten Rist

 

18

Fra Drømmegodset til Sand; Karen Dorthea Blix’ slekt (forts.)

Åse Edvarda Hansen

19

“- født ved Søen,, opdragen ved Søen.

Einar Furu

25

Medlemsliste for BSHL pr. 13.06.2003

 

34

Mbl_2003-2

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen

Medlemsbladet

2003 nr. 3, årg. 10

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

En Lofottur med komplikasjoner

Odd Bendiksen

4

- født ved Søen, opdragen ved Søen, og føler sig kun der hjemme! (forts.)

Einar Furu

5

Tanka rundt årsifte (dikt)

Greta Bendiksen

8

Noen ord om min tid som idrettsutøver i svømmeklubben Vidkun, fra 1984/85 og fram til i dag.

Odd Roar Kaspersen

10

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra f. 1/98)

Rasmus Bendiksen

12

Medlemsliste BSHL pr. 11.12.2003

 

18

Mbl_2003-3

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved