topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 2002

Medlemsbladet

2002 nr. 1, årgang 9

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

Noen krigsminner

Svein-Erik Eriksen

4

Den gamle skole

Einar Furu

6

Mål og vekt fra gammel tid

Trond Dragøy

10

Fjøsnakken

Kåre Hansen

13

Tore Hund . . .

Anna Haug

14

Begravelsen

Aslaug Jermoson

17

En seiltur fra Bergen til Bjarkøy i 1906/07

Fra dagboka til Jens Andreas Vang Frantssen, Flatøy

19

Huset med det rare i

Kari Nesset

23

Et barndomsminne

Åshild Skjulhaug Pedersen

25

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra 2/01)

Rasmus Bendiksen

26

Bilder til Bjarkøy-kalenderen

Torstein Lanning

30

Protokoll fra årsmøtet 15.02.2002

Rasmus Bendiksen

31

Medlemsliste pr 18.03.2002

 

34

Mbl_2002-1

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen

Medlemsbladet

2002 nr. 2, årgang 9

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

“Bjarkøy” brukt som skipsnavn

Willy Storvik

5

Forlis

Etter Trond Dragøy’s samtale med Freder Fredriksen

8

En fraktetur med forhindringer

Harald Bjarke

12

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra 1/00)

Rasmus Bendiksen

14

Medlemsliste for BSHL pr. 13.06.2000

 

18

Mbl_2002-2

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen

Medlemsbladet

2002 nr. 3, årgang 9

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

Skjekk og bruk ifrå gammel tid

Trond Dragøy

4

Her vil æ bo (dikt)

John Erik Kristiansen

6

Mål og vekt fra gammel tid

Trond Dragøy

7

Jens Lauritz Hemsen

Sven-Erik Eriksen

10

Glimt fra min barndom på Bjarkøy

Aslaug Jermoson

11

Sevtjønna

Kåre Hansen

23

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra f. 2/02)

Rasmus Bendiksen

31

Medlemsliste BSHL pr. 01.12.2002    

 

30

Mbl_2002-3

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved