topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 2001

Medlemsbladet

2001 nr. 1, årgang 8

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

4

Bjarkøy sangkor

Martin Gideonsen

9

Skolene i Bjarkøy (forts)

 

8

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts.fra forr.nr.)

Rasmus Bendiksen

14

Årsmøteprotokoll fra den 20.02.2001

Rasmus Bendiksen

20

Årsmelding år 2000

Rasmus Bendiksen

23

Regnskap 1997 pr. 31.12.2000

Geir Bendiksen

24

Oversikt verv i Bshl

 

25

Vedtektene for BSHL 2001

 

26

Etterlysning

 

29

Medlemsliste BSHL pr. 01.01.2001

.

30

Mbl_2001-1

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen

Medlemsbladet

2001 nr. 2, årgang 8

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

Kystbatteriene under 2. verdenskrig

Einar Furu

4

Skolene i Bjarkøy (forts.)

 

6

Mogstad, Nansen, isskruing og isbjørn

 

12

Om drømmer, slit og uvanlig
sildeinnnsig i 1922

Harald Bjarke

27

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts.fra forr.nr.)

Rasmus Bendiksen

31

Medlemsliste for BSHL pr. 01.01.2001

 

39

Mbl_2001-2

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen

* Bare to nummer utgitt i år 2001. . . .


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved