topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 2000

Medlemsbladet

2000 nr. 1, årgang 7

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

Hva skal barnet hete?

Willy Storvik

4

Bjarkøy Skytterlag

Jon Arnesen

5

Betraktninger over gammel og ny tid

Harald Bjarke

11

Mer underjordisk

Jon Arnesen

14

Grunnskolen i Norge

 

17

“Regler for merkers påmaling”

 

23

Utdrag av Forvaltningsloven

Heidi Pettersen

26

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra 3/99)

Rasmus Bendiksen

31

Regnskap for BSHL pr. 31.12.1999

Geir Bendiksen

36

Årsmelding for BSHL 1999

Rasmus Bendiksen

37

Medlemsliste pr 23.03.2000

 

41

Mbl_2000-1

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen

Medlemsbladet

2000 nr. 2, årgang 7

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

“Bjarkøy” brukt som skipsnavn

Willy Storvik

5

Forlis

Etter Trond Dragøy’s samtale med Freder Fredriksen

8

En fraktetur med forhindringer

Harald Bjarke

12

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra 1/00)

Rasmus Bendiksen

14

Medlemsliste for BSHL pr. 13.06.2000

 

18

Mbl_2000-2

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen

Medlemsbladet

2000 nr. 3, årgang 7

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

“Her er jo fålk”

Trond Dragøy

4

Bjarkøy Husmorlag

Vera Sande

7

Diplom fra Spk “Vidkun” til Einar Osen

 

11

Fraktetur med forhindringer (forts.)

Harald Bjarke

12

Har  du hørt de gamle fortelle ?

John Erik Kristiansen

16

Skolene i Bjarkøy kommune (forts.)

 

18

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra f. 1/98)

Rasmus Bendiksen

25

Medlemsliste BSHL pr. 12.12.2000

 

30

Mbl_2000-3

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera Sande
Tone Nilsen
Rasmus Bendiksen


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved