topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 1999

Medlemsbladet

1999 nr. 1, årgang 6

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

 

2

Lederen

Rasmus Bendiksen

3

Ko-kopper

Jon Arnesen

4

Bjarkøy sanitetsforening

Martin Gideonsen

7

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkeregister fra 1920

Rasmus Bendiksen

9

Gamalt frå bygdene

Rasmus Bendiksen

15

Bjarkøy - mine barndomsår mens øya fremdeles var delt

Kåre Hansen

16

Gamle vær-merker

Rasmus Bendiksen

24

Dagbok fra Storsildfisket

Odd Bendiksen

26

Årsberetning 1998

Rasmus Bendiksen

36

Regnskap 1998

Tone Nilsen

37

Verv i BSHL

 

38

Medlemsliste

 

39

Medlbl1-99r

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera M- Sande

Medlemsbladet

1999 nr. 2, årgang 6

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

Takk til Bjarkøy. Et 50 års minne - Finnmark-tragedie

Brev fra en Hammerfest’ing

4

Tvangsevakuerte 1944

 

12

Røtter  (dikt)

Kåre Hansen

14

Opplevelser omkring “Spanskesyken”

Harald Bjarke

15

Spanskesyken’s herjinger. Utdrag fra: Ukens statistikk nr. 10 fra SSB

 

17

På vintersildfisket i forgangen tid

Hedvig og Jan Hansen
(Skrevet av Harald Bjarke.)

18

Fortegnelse over motorfartøyer

 

23

Konfirmantene i Bjarkøy 1909

Aud Karlsen

24

“Lyngøy” - Intervju med Peder Hansen

Kåre Hansen

26

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkeregister fra 1920 (forts.fra 1/99)

Rasmus Bendiksen

29

Medlemsliste BSHL 1999

 

35

Mbl_99-2

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera M. Sande

Medlemsbladet

1999 nr. 3, årgang 6

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

På sildefiske i en forgangen tid

Skrevet av Harald Bjarke, utlånt av Hedvig og Jan Hansen

4

Hvem puttet fluesoppen i julestasen??

Kilde: Klaus Høiland 1997. (Disse sidene ble funnet på Internett.)

7

Mine drømmers betydning

Skrevet av Harald Bjarke, utlånt av Hedvig og Jan Hansen

10

Bjarkøy Innland Senjasia

Eivind Stokmo

11

Lov om registrering og merking av fiskefartøyer av 5.desember 1917

 

19

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkeregister fra 1920 (forts.fra 2/99)

Rasmus Bendiksen

23

Medlemsliste BSHL pr. 12.10.1999

 

29

Mbl_99-3a

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Vera M. Sande


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved