topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 1998

Medlemsbladet

1998 nr. 1, årgang 5

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Ting tar tid

Jon Arnesen

4

Amerikaturen i 1955 (forts.fra f. nr.)

Vera Sande

9

En smuk vandrevise

Jon Arnesen

13

Hemmestad brygger

Vera Sande

16

En reise med Dronning Maud

Jon Arnesen

18

Barndomsminner fra gruvedrifta på Bjarkøy

Harald Bjarke

19

Så en liten påminnelse til årets
17.maikomite!

Jon Arnesen

23

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts.fra forr.nr.)

Rasmus Bendiksen

26

Årsberetning 1997

Rasmus Bendiksen

34

Regnskap 1997

Tone Nilsen

35

Mbl_98-1

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen

Medlemsbladet

1998 nr. 2, årgang 5

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

Forlis på Fugløybanken

Kåre Eilertsen

4

Den 1.nordlandske regatta i Harstad 1891 og den 2. i Tromsø 1894

 

6

Båtlaget i Lofoten

Kåre Eilertsen

28

Medlemsliste for BSHL pr. 20.juni 1998

 

29

Mbl_98-2

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen

Medlemsbladet

1998 nr. 3, årgang 5

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Rasmus Bendiksen

3

“Pastor Andersen”

Jon Arnesen

4

Sjøuttrykk i dagligtalen

Willy Storvik

6

Konsumprisindeks og “verdien” på inventar og hus 1930 - 1990

Jon Arnesen

8

Sportsklubben Vidkun - før 1940, intervjuv med  Ivar Hansen

Kåre Hansen

13

Tro og overtro

Jon Arnesen

18

Salme fra Sand og Bjarkøy til Lofot-reisen

 

20

“Pors”

Jon Arnesen

21

Viser til barn og voksne

Jon Arnesen

24

Gamalt frå bygdene, samlet av Hans Eidnes

Avskrift: Rasmus Bendiksen

26

Kister og skrin

Jon Arnesen

28

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra f. 1/98)

Rasmus Bendiksen

30

Medlemsliste BSHL pr. 30.11.1998

 

35

Mbl_98-3

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved