topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 1997

Medlemsbladet

1997 nr. 1, årgang 4

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Vera Sande

3

Årsberetning

 

4

Min barndom

Synnøve Eriksen

6

Mot vår (dikt)

Greta Bendiksen

10

Vengsøy

Steinar Jakobsen

11

BSHL’s Livsminne-innsamling

Torstein Lanning

12

Valg på årsmøtet 20.mars

 

13

Båtgalskap

Dr.phsyc. Frode Rogne

14

‘Nordlandsbåden - Storåttring 1855-85’

 

17

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts.fra forr.nr.)

Rasmus Bendiksen

18

Medlemslsite for BSHL pr.12/3-1997

 

25

Mbl_97-1

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen

Medlemsbladet

1997 nr. 2, årgang 4

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Vera Sande

3

Min oldemors amerikatur i 1955

Vera Sande

4

Lokalbåten

Steinar Jakobsen

7

Mat, arbeid og tradisjon

Jon Arnesen

11

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra f. nr.)

Rasmus Bendiksen

14

Revy og revytradisjon

Jon Arnesen

19

Båter, fiskefarkoster og barnetegning

Nils A Larsen

21

“Bjarkø Revuen 1904”

 

22

“Statuter for Bjarkø skytterlag”

 

30

Regnskap for BSHL pr. 31.12.1996

 

34

Mbl_97-2

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen

Medlemsbladet

1997 nr. 3, årgang 4

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederens spalte

Vera Sande

3

Amerikaturen 1955 (forts. fra f. nr.)

Vera Sande

4

Sjøuttrykk i dagligtalen

Willy Storvik

7

En plass å finne ro (dikt)

Ukjent opphav

10

Jul - ordets betydning og julefeiringens opprinnelse

Willy Storvik

11

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra f. nr.)

Rasmus Bendiksen

13

Otte og Ole Ottesa - stua

Jon Arnesen

19

Mjød, julskåka og julebukker

Jon Arnesen

22

Minner om mat

Jon Arnesen

27

Barndomsminner fra Bjarkøy

Kari Nesset

28

Natt (dikt)

Greta Bendiksen

31

Tur til Trondenes Historiske Senter

Vera Sande

32

Elektronisk post og Internett

Jon Arnesen

34

Mbl_97-3r

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved