topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 1996

Medlemsbladet

1996 nr. 1, årgang 3

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Valg på årsmøtet 31.januar 1996

 

2

Lederen har ordet

Vera Sande

3

“I gode og onde dager” - Om ekteskap i det gamle Bjarkøy. (Forts. fra forrige nr)

Einar Furu

4

Morrasola (dikt)

Greta Bendiksen

7

Min barndom

Synnøve Eriksen

8

Utdrag fra “The art of Being Fully Human” - av Dr. Leo Buscaglia

Liv Karin Edvartsen

11

Innregistrerte fiskefarkoster i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts.fra forr.nr.)

Rasmus Bendiksen

12

“Lokalen”

Steinar Jakobsen

16

Stedsnavn i Horsevik på Grytøy

Åse Hansen

19

Levende fødte i Bjarkøy 1894. Avskrift av Bjarkøy kirkebok (forts. fra forrige nr.)

Marit Bertling

23

Brev fra et medlem

Ann-Kristin Thorheim Karlsen

25

Medlbl_96-1r

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen

Medlemsbladet

1996 nr. 2, årgang 3

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederen har ordet

Vera Sande

3

Fra min barndom (forts. fra forrige nr.)

Synnøve Eriksen

4

Gamle sagn

Rasmus Bendiksen

6

Innregistrerte fiskefartøyer i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra f. nr.)

Rasmus Bendiksen

8

Dønnes - godset

Vera Sande

13

Stedsnavn i Horsevik på Grytøy (forts.)

Åse Hansen

21

Levende fødte i Bjarkøy 1894. Avskrift av Bjarkøy kirkebok (forts. fra forrige nr.)

Marit Bertling

25

Etterlysning

Heidi Pettersen

27

Medlbl_96-2r

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen

Medlemsbladet

1996 nr. 3, årgang 3

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaktørens spalte

Heidi Pettersen

2

Lederen har ordet

Vera Sande

3

Innregistrerte fiskefartøyer i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920 (forts. fra f. nr.)

Rasmus Bendiksen

4

Lensmenn i Bjarkøy

Liv-Karin Edvartsen

8

Valgvise (Bjarkøy ungdomslag)

Rasmus Bendiksen

9

Min barndom (forts. fra f. nr.)

Synnøve Eriksen

10

Levende fødte i Bjarkøy 1895. Avskrift av Bjarkøy kirkebok (fødte utenfor ekteskap ikke tatt med.)

Marit Bertling

18

Medlbl_96-3r

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved