topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 1995

Medlemsbladet

1995 nr. 1, årgang 2

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

Heidi Dahl

2

Lederen har ordet

Vera Sande

3

Presentasjon av Bjarkøy
slekts- og historielag

Vera Sande

4

En ganske så fersk slektsgranskers tilbakeblikk

Heidi Pettersen

5

Valg på årsmøtet 31.januar 1995

 

9

Informasjon fra biblioteket

Biblioteklederen

10

Levende fødte i Bjarkøy 1893. Avskrift av Bjarkøy kirkebok (forts. fra forrige nr.)

Marit Bertling

11

Endringer og tilleggsopplysninger til Bjarkøy Bygdebok II - slektsdelen

Marit Bertling

12

Et par innflyttere til Bjarkøy

Heidi Pettersen

13

Kurs i slekts-gransking

 

15

Medlemsbladet

1995 nr. 2, årgang 2

Artikkel:

Forfatter/Innlevert av:

Side:

Redaksjonelt

Heidi Pettersen

2

Lederen har ordet

Vera Sande

3

“I gode og onde dager” - Om ekteskap i det gamle Bjarkøy

Einar Furu

4

Gamle sagn

Rasmus Bendiksen

6

Vinterprakt (dikt)

Greta Bendiksen

7

Innregistrerte fiskefartøyer i Bjarkøy merkedistrikt fra 1920

Rasmus Bendiksen

8

Kirkebøker på mikrofilm  - Troms fylke

 

10

Levende fødte i Bjarkøy 1893 og 1894. Avskrift av Bjarkøy kirkebok (forts. fra forrige nr. - og forts. i neste nr.)

Marit Bertling

11

Førjulsmarra (dikt)

Greta Bendiksen

15

Hvordan vi feiret julen

Synnøve Eriksen

16

Lysestøping

Synnøve Eriksen

17

“Reklame” for Bjarkøy-kalenderen, Bjarkøy bibliotek og Anetavler.

 

18

Medlbl_95-1r

I redaksjonen:
Heidi Dahl
Geir K. Bendiksen
Vera Sande
Heidi Pettersen

Medlbl_95-2r

I redaksjonen:
Heidi Pettersen
Tone Nilsen


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved