topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Medlemsbladet 1994
Medlbl_01-94R

Medlemsbladet
1994 nr. 1 / årgang 1

 

Artikkel:

Side:

Referat fra interessemøte, søndag
20.november1994

2

Litt om foreningens arbeidsfelt (Se nedefor)

3

Slekts-etterlysning

3

Avskrift av Bjarkøy kirkebok - Levende født i Bjarkøy 1893 (f.o.m. januar - t.o.m. april) - forts. neste nr..

4

Et eksempel på gårds- og slekts-historie, basert på Bjarkøy Bygdeboks slektsdel

5

Konkurranse (logo eller symbol til foreningen og bladet)

5

 

 

BSHL sitt første nummer av Medlemsbladet kom 1994 - og da i A4-format. Senere ble A5 en fast størrelse.

Av innholdet i nummer én kan nevnes
“Litt om foreningens arbeidsfelt” (gjengitt nedenfor)
.

MBl_1-94_Arbeidsfelt


   Tilbake til årsoversikten > >
 

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved