topyellow040303
logobshlkl.jpg

Besøk
siden oktober 2011:

 

Sist oppdatert:  17.12.2014

                   - - - - -

Flagg0202
Årbok 1990

Årbok 1990:

arbok1990R

Årbok for Bjarkøy 1990:
Utgitt av Bjarkøy kommune

Redaksjonsgruppe:
Ragnhild Osen
John-Erik Kristiansen
Einar Furu
Heidi Seilfaldet

Fra forordet (innledningen):

arbok1990forordR

Bilder forside og bakside: Einar Furu

Fra Innholdsfortegnelsen - 1990:

arbok1990innh
arbok1990bakR

Tekst på baksiden:

arbok1990_baksideordR
Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Nettredaktør ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene. 
© 2011-2014 Copyright, Bjarkøy slekts- og  historielag  All rights reserved