838 - Bjarkøy Ungdomssakole 1969

Dato:
16.10.2001
Plasering:
Gunhild Gabrielsen
Beskrivelse:
Bjarkøy Ungdomsskole 1969: Lærere: Tor Mehus, Margaret Myhra, Berit Martinsen, Jens Bjørnrå, Odd Mo, Turid Mo, Inger Lie, Inge Saur.
Elever (årskullene 1951 -1952 -1953):
Øverste rekke fra venstre: Even Ingebrigtsen, Inger Anfinsen, Gunn Laila Simonsen, Elin Nilsen, Torunn Hanssen, Trond Eilertsen. Andre rekke fra venstre: Randi Westnes, Knut Haugen, Ellinor Nyglird, Olaug Weines, Kurt Korsvold, Anne Lise Arnesen, Øyvind Kristiansen, Nordis Frihaug, Jorunn Simonsen, Elin Andersen, Willy Jakobsen. Tredje rekke fra venstre: Sissel Westnes, May Inger Arnesen, Eldrid Sandvik, Torbj0rg Pedersen, Sigmund Simonsen,
Ingeborg Eliassen, Harald Arne Bjarke, Jan Karlsen, Helge M. Gideonsen, Gunhild Nilsen, Gunhild Lauritzen.
Nederste rekke fra venstre: Rigmor Mikkelsen, Martin H. Simonsen, Kare Born0y, Evelyn Karlsen, Leif R. Andersen,
Eldar Erntsen, Steinar Jakobsen, Oddvar Hansen, Ingvild Eidnes, Liv N. Borgen, Roy Leirsti.

E-post:
bildeadmin at bshl dot no
Enerett:
© Enerett 2011 - Bjarkøy slekts- og historielag - All rights reserved
Sett:
6307 ganger
837 - Konfirmanter fra Fenes av Olav Fenes 838 - Bjarkøy Ungdomssakole 1969 839 - Bjarkøy Redningsforening

Forrige    Miniatyrer    Neste

Alle rettigheter reservert. Bilder må ikke reproduseres uten skriftlig samtykke fra rettighetsinnehaver.
Powered by singapore | Admin: Logg inn

-----
Tilbake til: Startsiden
-----